Startpagina » VCA-keuringen

VCA-keuringen

 

Vanuit de ARBO-wet zijn werkgevers verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn van hun personeel.Werkgevers worden door de Arbo-wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel.
Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen.
 

Het materiaal moet op veiligheid worden gewaarborgd, dit wordt geëist vanuit de ARBO-wet. Een officieel keuringsrapport van onze VCA-keurmeester is in dit kader de beste vrijwaring.   Onze VCA-keurmeester is gecertificeerd volgens de Veiligheids Checklijst Aannemers. Dus kunt u er op vertrouwen dat alle werkzaamheden (keuringen, onderhoud en reparaties) deskundig en veilig worden uitgevoerd. Het VCA-certificaat geldt in de eigen werkplaats en voor werkzaamheden op locatie. Ook op locaties waar VCA een eis is, kan onze VCA-keurmeester u van dienst zijn.  

 

Wanneer u uw materieel laat keuren door Johan Hoen Tuinmachines biedt dit u de volgende voordelen:
· aantoonbare deskundigheid;
·
vertrouwen van de arbeidsinspectie;
·
onafhankelijkheid van de keuring;
·
duidelijke afspraken;
·
aantoonbare gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
·
directe signalering van gevaarlijke situaties;
· duidelijke rapportage.
 
Kortom: een zorg minder!  

 

Van elke gekeurde machine ontvangt u een schriftelijke rapportage. Goedgekeurde machines worden voorzien van een keuringssticker. 

 Onze VCA-keuringsmeester biedt u ondermeer de volgende diensten aan:
· keuren van materieel volgens Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en Wegenverkeerswet;
·
advies m.b.t. tijdig preventief onderhoud;
·
advies over Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
· advies over aanpassingen van machines.  

 

Onze VCA-keurmeester is dus de raadgever op het gebied van machineveiligheid in uw branche!